No es pot seleccionar aquesta assignatura, perquè s'han exhaurit les places.